Prehľad skladov a administratívnych priestorov

Everest 1A

Skladové priestory5.430 m2
Administratívne a obchodné priestory1.210 m2

Everest 1B

Skladové priestory2.720 m2
Administratívne a obchodné priestory1.090 m2

Everest 2

Skladové priestory6.420 m2
Administratívne priestory150 m2

Everest 3Z

Skladové priestory2.470 m2
Administratívne priestory500 m2

Everest 3V

Skladové priestory1.160 m2

Bistro Everest

Obchodné priestory200 m2

Logistický areál Everest