Z histórie areálu

Pohľad na históriu areálu očami Miroslava Belicu st., predsedu predstavenstva Stavomontáže Trnávka a.s.:

"V roku 2024 to bude už 30 rokov, počas ktorých sa zaoberám týmto priestorom.

Nebol som prvý. Voľakedy tu boli polia. Ľudia chodili väčšinou peši a náklady ťahali kone. Potom pribudla tehelňa. Trochu neskôr autá. Tehelňa už dlho nefungovala, keď som obdivoval jej talianske krovy. Boli suché, zdravé ... a nepoužiteľné.

Potom tu bol stavebný dvor Pozemných stavieb. Takto to tu vyzeralo v roku 1994:

Územie logistického areálu Everest v roku 1994

Neskôr tu sídlil dodávateľ klampiarskych výrobkov, firma K&J&G.

Everest 1 vznikol v r. 2005 a poskytol svoje služby spoločnosti KUEHNE + NAGEL. Následne v r. 2006 bol postavený objekt, v ktorom dnes sídli Bistro Everest.

Takto to vyzeralo v marci 2011, pred začatím výstavby haly Everest 2:

Logistický areál Everest v marci 2011

Everest 2 bol dokončený v decembri 2011.

Logistický areál Everest v decembri 2011

V júli 2014 sme začali búracie práce pre výstavbu objektu Everest 3.

Logistický areál Everest v júli 2014


Postup výstavby objektu Everest 3 v r. 2015 dokumentujú tieto fotografie.

Logistický areál Everest v septembri 2015
Logistický areál Everest v septembri 2015
Logistický areál Everest v septembri 2015Február 2016: Everest 3 po dokončení čaká na nových nájomníkov.

Logistický areál Everest v septembri 2015
Logistický areál Everest  vo februári 2016
Logistický areál Everest v septembri 2015

V decembri 2020 sme dokončili výstavbu objektu Everest 4.

Hala Everest 4 v decembri 2020

Ako vidím, aj územie mení tvár. Iba to trvá dlhšie."

Upraviť nastavenia cookies